Ceník servisních služeb

Servisní práce technika
Standard 490 Kč / hodina
Expres 660 kč / hodina
Exclusive 990 kč / hodina
Servisní úkony
Preventivní prohlídka od 300 Kč
Čištění stroje od 150 Kč
Likvidace stroje od 1 Kč
Diagnostika závady od 440Kč
Dopravní okruh
Okruh I.* 440 Kč
Okruh II.* 660 Kč
Okruh III.* 880 Kč
Okruh IV* 1 000 Kč
Okruh V* 1 200 Kč
Cena za dopravu se může v průběhu servisní smlouvy měnit v závislosti na změnách cen vstupů (PHM, silniční daň, mýtné apod.) Konečnou výší stanoví poskytovatel, ceny jsou účtované z nejbližší pobočky.